Om Aktiv Stall

Aktivstall
Aktivstall, løsdrift, utegang, naturlighestehold
Aktiv Stall for hestens skyld

Aktiv Stall dekker alle hestens behov. Den får gå ute i flokk hele året, forutbestemt tilgang på grov- og kraftfôr. Tørre/drenerte områder som fremmer bevegelse hos hesten. 

Grov- kraftfôrautomater

Mat til hestene gis i automater. Alle hestene er utstyrt med en chip rundt halsen som automatene bruker til å identifisere hesten og gi den tilgang til mat. Det blir 4 grovfôr stasjoner. Hesten kommer inn og hvis den har tilgang på fór så lukkes dørene bak den og hesten kan spise uforstyrret. Det samme gjelder kraftfôr.  

Liggehall

Det er en liggehall med halm hvor hestene kan søke ly for sol, insekter, regn og vind. I enden av denne vil det bli en introduksjons boks hvor nye hester kan bli kjent med resten av flokken før de slippes sammen. 

Grov- kraftfôrautomater

Mat til hestene gis i automater. Alle hestene er utstyrt med en chip rundt halsen som automatene bruker til å identifisere hesten og gi den tilgang til mat. Det blir 4 grovfôr stasjoner. Hesten kommer inn og hvis den har tilgang på fór så lukkes dørene bak den og hesten kan spise uforstyrret. Det samme gjelder kraftfôr.  

Aktivstall, naturlig hesthold, hest, drikekar
Vann

Hestene har tilgang til rent og frostfritt vann hele året. 

Drenerende underlag

På områder der hestene tråkker mye, vil det bli lagt drenerende matter for å gi hestene et optimalt underlag året rundt.