Plantegninger

Aktivstall oversikt
Oversiktsbilde

Området ligger på en ås som gir hestene et godt overblikk over omgivelsene.For å komme til kraftfòrautomaten må hestene gå rundt åsen. Dette er med på å gi hestene en motivasjon til å bevege seg. 

Aktiv Stall Norge, plantegninger

På de mest trafikkerte områdene vil vi legge heavy-mats som fungerer drenerende og vil holde området tørt. Resten av området vil være naturlig, bestående av skog og fjell. Det vil også være tilgang til litt gress.  

Liggehall

Det vil bli satt opp to liggehaller med halm hvor hestene kan søke ly for sol, insekter, regn og vind. I enden av den ene liggehallen vil det være en introduksjons boks hvor nye hester kan bli kjent med resten av flokken før de slippes sammen. 

Oversikt over området
Aktiv Stall, Fôringsautomat
Grovfòrautomat

Grovfòrautomaten vil bestå av fire stasjoner slik at fire hester kan spise samtidig. Hvor mange minutter hesten kan spise avgjøres av hestens størrelse og hold. 

Aktiv Stall, Fôringsautomat
Kraftfòrautomat

Kraftfòrautomaten vil gi små doser kraftfòr jevnt fordelt utover dagen. Vi vil tilby to typer kraftfòr, samt et vitamintilskudd.

Systemet er levert av