Fasiliteter

Overskrift 1

- Stort salskap og tilgang til pusseboks. 

-Oppvarmet salrom m/kaffekrok 

-Tilgang til toalett.

- Enkel ridebane, 20x40

-Utendørsbane 20x60 planlagt høsten 2018

- Tilgang til Ifor Williams henger  (mot et depositum) for å kunne kjøre på treninger ved et av de nærliggende fasilitetene som, Norødegården, Gyldermyra, Kubberød, Nes.

-Nylig oppusset innestall til syke og pussebokser.

-Muligheter for spyling av hest utendørs. 

-Vaskespilt, varmt og kaldt vann.(planlagt høst 2018)

- Turmuligheter, skog grusveien og våre egne jorder utenom vekstsesong.

- Tilrettelagt/opparbeidet tursti

Pris

Det vil det koste 4000kr pr. måned å stå på aktiv stall. 

 

Dette inkluderer:

-Tilsyn

-Møkking av området om morgenen

-Grovfôr, produsert på gården med fôranalyse.

-Kraftfôr, det er lagt opp til to typer hvor man kan velge en, to eller en kombinasjon av begge.

-Mineraler

-Individuelt tilpasset fôringsplan utarbeidet i samarbeid med Felleskjøpet. . 

-Saltstein

-Tilgang til sommerbeite.