Velkommen til Aktiv Stall

Et helt nytt konsept for hestehold og løsdrift i Norge åpnet 1. mars 2018

Følg med på bloggen for å se utviklingen.

Vi tibyr

Hestehold i flokk  // Automatisert fóring  // Mye bevegelse // Tørre områder  //  Tilgang til beite  // Tilrettelagt fôringsplan

Fortjener hesten din også en PT? Sett den i Aktiv Stall!
Fôring og mosjon satt i system

Aktiv Stall Norge

Ta kontakt 
Ring:  901 88 457

© 2017 Frederik Günther

for mer informasjon 
  • Facebook Clean